آهنگ رسولان راز خورشید حامد زمانی

لینک کوتاه آهنگ : لینک کوتاه آهنگ :

آهنگ رسولان راز خورشید حامد زمانی 

آهنگ های حامد زمانی

لینک آهنگ رسولان راز خورشید حامد زمانی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن

ما که بودیم؟ ما نه این من و تو

شهربندان، شهر خاموشی

مانده بر قامت تکیده ما

زخم,زندان خود فراموشی

باید از ما کسی صلا می زد

عزم از پا نشسته ی ما را

دست تیغی مگر که وا می کرد

عقده ی بغض خسته ی ما را

ناگهان آمد ان بهاری که

ما به فتوای او سپیداریم

سیدی از سلاله ی تسنیم

که به خال لبش گرفتاریم

ما,ما رسولان راز خورشیدیم

غبطه ی مرگ سرخ در سر ماست

تا ابد بر سرنوشت دشمن

واژه ی مرگ نام دیگر ماست

رود جوشیده از غدیر قیام

جلوه ی کل یوم عاشورا

من و تو، ماشدیم و پیوستیم

به مسیرش به مقصد دریا

ما غریو بلند تکبریم

واژه, واژه بشیر امیدیم

در کف همت شهر آشوبم

دشنه ی نا شکیب خورشیدیم

ما،ما رسولان راز خورشیدیم

غبطه ی مرگ سرخ در سر ماست

تا ابد بر ،سرنوشت دشمن

واژه مرگ نام دیگر ماست!

پاسخ دهید

بدون دیدگاه