آهنگ فردو حامد زمانی

لینک کوتاه آهنگ : لینک کوتاه آهنگ :

آهنگ حامد زمانی به نام فردو 

آهنگ های حامد زمانی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن

روستای کوچکی که قدر خانه های خود، شهید داده ست

روستای کوچکی که با امید و صلح و اقتدار

روی پای خویش ایستاده است

اجتماع راستین علم و عشق

در دل هزار ها جوان

بی که ذره ای

از هراس دشمن حریص پای پس کشند

یا به قدر لحظه ای

در هوای نفسشان نفس کشند

مثل مادران داغدیده ی دیار ما صبور

درکنار بانوی کریم اهل بیت (س)

زیر پرچم ولایت علی

زیر خیمه ی حسین

منتظر نشسته تاظهور

فردو اتحاد فرد فرد ماست

در مسیر روشن یگانگی

فارغ از هرآنچه سنگ در میان راه

مثل رودهای بی قرار رو به جاودانگی

ما به رغم مالکان انحصاری سلاح هسته ای

فردو را برای صلح ساختیم

مثل آفتاب, سربه زیر و سربلند

مثل آسمان شکوهمند

پاسخ دهید

بدون دیدگاه