آهنگ لحظه های شیدایی علی فانی

لینک کوتاه آهنگ : لینک کوتاه آهنگ :

آهنگ علی فانی به نام لحظه های شیدایی

لینک آهنگ لحظه های شیدایی علی فانی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن

عالی اعلا حیدر والی والا حیدر

حکم تو حکم یزدان شاه بی همتا حیدر

دست حق جان احمد همسر زهرا حیدر

لحظه های شیدایی ذکر حیدر می گیرم

نور مطلق می پوشم از سیاهی پر گیرم

تشنه عشق اویم از غم جز او سیرم

ای همه رویایم تو کن به وصلت تعبیرم

آرزویم، آبرویم، گفتگویم یا مولا

عالی اعلا حیدر والی والا حیدر

حکم تو حکم یزدان شاه بی همتا حیدر

دست حق جان احمد همسر زهرا حیدر

ای تو جان پیغمبر ای نفس های زهرا

ای که خفتی در بستر زیر صد تیغ برا

ای که دادی بهر حق در نمازی بی همتا

در رکوعت انگشتر، در سجودت فرقت را

ای تو ایمان، جان قرآن، یا علی جان یا مولا

عالی اعلا حیدر والی والا حیدر

حکم تو حکم یزدان شاه بی همتا حیدر

دست حق جان احمد همسر زهرا حیدر

فاطمه می خندد یا مهر و مه را می بینم

نور مطلق می پوشم، تیرگی را برچینم

پر گشایم تا زهرا، آفتاب او من شبنم

گر ز کیشم پرسد کس، مهر زهرا شد دینم

ای تو کوثر، ای تو مادر، سیاه سر یا زهرا

عالی اعلا حیدر والی والا حیدر

حکم تو حکم یزدان شاه بی همتا حیدر

دست حق جان احمد همسر زهرا حیدر

پاسخ دهید

بدون دیدگاه