آهنگ ما برده ایم حامد زمانی - صاحب
متن ویدئو

سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ما دیده ایم

اگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل دلیل است آورده ایم

اگر داغ شرط است ما برده ایم

یه باری از امروز رو دوشته

که واسش یه عمره زمین می‌ خوری

همه منتظر تا ببینن کجا

تو از جاده ی عشق دل می‌ بری

ولی ایستادن فقط کار ماست

ما که قصه مون قصه ی خواب نیست

بیا دل به دریا بزن شک نکن

سرانجام این رود مرداب نیست

پاسخ دهید

بدون دیدگاه