آهنگ مردان ماموریت سخت حامد زمانی

لینک کوتاه آهنگ : لینک کوتاه آهنگ :

آهنگ حامد زمانی مردان ماموریت سخت 

دانلود آهنگ های حامد زمانی

لینک آهنگ مردان ماموریت سخت حامد زمانی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن

مردان ماموریت سخت

مردان روز کارزاریم

تا خون غیرت در رگ ماست

این سرزمین را پاسداریم

ما وارث از خود گذشتن

از نسل عشق و اعتقادیم

ما وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم

اینک محیای جهادیم

تا پای جان دلداده ی فرمان مولاییم

طوفان اگر باشد چه غم ما مرد دریاییم

با روشنایی هم دلیمو با تیرگی ها در نبردیم

تا در امان باشد جان ها هرگز دریغ از جان نکردیم

اینک در این پیکار دشوار

همرزم یاران شهیدیم

با نغمه نصر و من الله

ما سربلند و رو سفیدیم

تا پای جان دلداده ی فرمان مولاییم

طوفان اگر باشد چه غم ما مرد دریاییم

مردان مشکی پوش صبحیم

ایمان گواه روشن ماست

از دشمنان باکی نداریم

عشق شهادت جوشن ماست

آن هشت سال پایداری

ما سر به سر از جان گذشتیم

در آزمون فتنه ها نیز از عهد و پیمان بر نگشتیم

تا پای جان دلداده ی فرمان مولاییم

طوفان اگر باشد چه غم ما مرد دریاییم

پاسخ دهید

بدون دیدگاه