آهنگ حامد زمانی مرگ بر آمریکا

لینک کوتاه آهنگ : لینک کوتاه آهنگ :

آهنگ مرگ بر آمریکا با صدای حامد زمانی 

دانلود آهنگ های حامد زمانی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن

مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان

مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان

مرگ بر کشتن جوانه ها

مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها

مرگ بر فساحت دروغ

مرگ بر سیم های خاردار و کشتزار های مین

مرگ بر گور های دسته جمعی و بند های انفرادی زمین

مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس

مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس

مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر

مرگ بر سفارت شنود

مرگ بر کودتای دود، زنده باد زندگی او

زنده باد زندگی من، تو، ما یک کلام مرگ بر آمریکا

مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس

مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس

مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر

مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا

مرگ بر ابولهب مرگ بر یزدید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده زیاد بگو بلند

مرگ قطعنامه های بستن فرات قطع آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب

مرگ بر قتل خنده های روشن علیرضا

مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا

یک کلام مرگ بر آمریکا

پاسخ دهید

بدون دیدگاه