آهنگ ولوله حامد زمانی

لینک کوتاه آهنگ : لینک کوتاه آهنگ :

آهنگ حامد زمانی به نام آهنگ ولوله

شاعر: حامد زمانی | آهنگساز: حامد زمانی | تنظیم کننده: کوشان حداد

آهنگ های حامد زمانی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن

سر زده بر کوی دلم سوی دلم نازنین یار و نگارم آرام جانم آرام جانم

ولوله در ولوله شد یک دله شد با دل بی کس و کارم تا دل ستانم تا دل ستانم

می روم منزل به منزل رو به سویش می روم منزل به منزل رو به سویش

تا ببینم بار دیگر ماه رویش تا ببینم بار دیگر ماه رویش

مکتب و دفتر و منصب و لشکر در بر دلبر باید رها کرد

باید از این تن دل ببرید و جامه درید و شوری به پا کرد

آه ای تاب و توانم تا کی بی تو بمانم یا پیغام تو خوانم یا حیران جان فشانم

در بزمت سر به چمانت رقصان نرگس مستت

حیران خرمن مویت سامان ای خوب خوبان

سر زده بر کوی دلم ولوله در ولوله شد

می روم منزل به منزل رو به سویش می روم منزل به منزل رو به سویش

تا ببینم بار دیگر ماه رویش تا ببینم بار دیگر ماه رویش

مکتب و دفتر و منصب و لشکر در بر دلبر باید رها کرد

باید از این تن دل ببرید و جامه درید و شوری به پا کرد

آه ای تاب و توانم تا کی بی تو بمانم یا پیغام تو خوانم یا حیران جان فشانم

در بزمت سر به چمانت رقصان نرگس مستت

حیران خرمن مویت سامان ای خوب خوبان

شوری به پا کرد ولوله در ولوله شد

سر زده بر کوی دلم ولوله در ولوله شد

می روم منزل به منزل رو به سویش

پاسخ دهید

بدون دیدگاه