سخنرانی شرح زیارت اربعین استاد رائفی پور (صوتی و تصویری)

لینک کوتاه سخنرانی : لینک کوتاه سخنرانی :

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور شرح زیارت اربعین

(در مسیر پیاده روی اربعین سال 97 و 98)

مکان: عراق – مسیر پیاده روی اربعین حسینی موکب مع امام منصور – عمود 1070

بروز رسانی: جلسه 14 [جلسه  آخر در سال 98 اضافه شد] اضافه شد (1398/07/27)

بروز رسانی: نمایش عاشورایی کشته فراموشی ها (اجرا شده در موکب مع امام منصور) اضافه شد – (1397/08/15)

 

مجموعه آرشیو استاد علی اکبر رائفی پور

لینک سخنرانی شرح زیارت اربعین استاد رائفی پور (صوتی و تصویری)

جعبه دانلود

جلسه اول - 1397/08/01

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه دوم - 1397/08/02

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه سوم - 1397/08/03

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه چهارم - 1397/08/04

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


شب پنجم - 1397/08/05

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه ششم - 1397/08/06

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه هفتم - 1397/08/07 (جلسه آخر در سال 97)

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه هشتم - 1397/08/08

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه نهم - 1397/08/09

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه دهم - 1397/08/10

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه یازدهم - 1398/07/23 

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه دوازدهم - 1398/07/24

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه سیزدهم - 1398/07/25

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps


جلسه چهاردهم - 1398/07/26 (جلسه آخر سال 98)

دانلود صوت با کیفیت 24kbps

دانلود صوت با کیفیت 80kbps

پاسخ دهید

بدون دیدگاه