مداحی افتاده ته گودالی حسین حاج امیر کرمانشاهی | شور

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

مداحی حاج امیر کرمانشاهی بنام افتاده ته گودالی حسین

مداحی حاج امیر کرمانشاهی به نام افتاده ته گودالی حسین در رسانه صاحب میتوانید بشنوید و دانلود کنید.

مداحی های محرم امیر کرمانشاهی مداحی های حاج امیر کرمانشاهی

لینک مداحی افتاده ته گودالی حسین حاج امیر کرمانشاهی | شور

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

افتاده ته گودالی حسین

یارالی حسین یارالی حسین

زیر دست و پا پامالی حسین

یارالی حسین یارالی حسین

عریان پیکر تو روی زمینه

زهرا داره میزنه به سینه

زینب میگه رو سوی مدینه

هذا حسین

این کشته فتاده به هامون

هذا حسین

این صید دست و پا زده در خون

هذا حسین

زخم از ستاره بر تنش افزون

هذا حسین

حسین یارالی حسین یارالی

افتادی تو از صدر زین حسین

ای خونین حسین ای خونین حسین

سینه ات زیر پاش شد سنگین حسین

ای خونین حسین ای خونین حسین

با چکمه نشسته روی سینه

زهرا مادرت داره میبینه

زینب میگه رو سوی مدینه

هذا حسین

این کشته مقطع الاعضا

هذا حسین

این رفته سر به نیزه اعدا

هذا حسین

این مانده بر زمین تن تنها

هرکس اومدش با یک حربه زد

یکی با عصا یکی با لگد

با خنجر دوازده تا ضربه زد

بمیره خواهرت اینجوری بهم ریخته تنت

پاسخ دهید

بدون دیدگاه