مداحی امشب حرم آل علی آب ندارد منصور ارضی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

مداحی حاج منصور ارضی امشب حرم آل علی آب ندارد

لینک مداحی امشب حرم آل علی آب ندارد منصور ارضی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

امشب حرم آل علی آب ندارد رسان آبی به طفلان

شش ماهه علمدار حسین، آمده میدان  علی پاره قرآن

علی خواب ندارد، خواب ندارد امشب حرم آل علی آب ندارد

عیسی حرم گشته ز گهواره نمایان ، علی پاره قرآن

پاسخ دهید

بدون دیدگاه