مداحی اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان را محمود کریمی / واحد

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

در این بخش از رسانه صاحب مداحی اگر به سامره ام افتذ گذر سر و جان را با صدای حاج محمود کریمی آماده شده شنیدن و دانلود است

اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان را

کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی

ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم

شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی

مداحی های حاج محمود کریمی
پاسخ دهید

بدون دیدگاه