مداحی ای بابا حکایتی شده مویم حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

ای بابا حکایتی شده مویم / ای بابا شکستگیه ابرویم

ای بابا ببین کبوده بازویم / ای بابا ببین دیگه زمینگیرم

ای بابا سه سالمه ولی پیرم / ای بابا شبیه زهرا می میرم

مداحی های محرم محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریمی

لینک مداحی ای بابا حکایتی شده مویم حاج محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

پاسخ دهید

بدون دیدگاه