مداحی ای علمدار من ای سپه دار من محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

مداحی حاج محمود کریمی ای علمدار من ای سپه دار من

لینک مداحی ای علمدار من ای سپه دار من محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

ای علمدار من، ای سپه دار من

بیا بریم به خیمه ها، با من

ای علمدار من

ای سپه دار من

بیا بریم خیمه ها با من

ساقی تشنه ها

ای یله کربلا

بیا بریم خیمه ها با من

ای علمدار من

ای سپه دار من – بیا بریم خیمه ها با من

ساقی تشنه ها

ای یله کربلا

بیا بریم خیمه ها با من

ای علمدار من

ای سپه دار من – بیا بریم خیمه ها با من

ساقی تشنه ها

ای یله کربلا

بیا بریم خیمه ها با من

ای علمدار من

ای سپه دار من – بیا بریم خیمه ها با من

ای تشنه شهادت

ای تکیه امامت

دستات به روی خاک و دشمن به فکر غارت

حال خیمه ها پریشوونه رو لب ها دعای باروونه – برادرت سرگردوونه

بیا بریم خیمه ها با من

حال خیمه ها پریشوونه رو لب ها دعای باروونه – برادرت سرگردوونه

پاسخ دهید

بدون دیدگاه