مداحی باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم

منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم

دردهای من بی درمونه حیدر امشب سرگردونه

چرابه من نگفته بودی که پیکرت مث خزونه

مداحی های فاطمیه محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریی

لینک مداحی باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم حاج محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم

منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم

دردهای من بی درمونه حیدر امشب سرگردونه

چرابه من نگفته بودی که پیکرت مث خزونه

روی این کفن گل های زخمت زده جونه

باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم

منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم

یازهرا یا زهرا یا زهرا

چشم ها سرخه دل ها مضطر با نجوای مادر مادر

ببین دارن اتیش میگیرن ببین گل ها دارن میمیرن

تو این سکوت حتی نمیشه زبون بگیرم

کاشکی میشد پیش مزارت بمونم

علی رو هم خاک بکنم تا که کنارت بمونم

باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم

منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم
یا زهرا یا زهرا یا زهرا

سیل خونه اشک های من ازدستم رفت دنیای من

به کی بگم چه حالی دارم با بغضی که توی گلومه

تو رفتی ومنم مث تو کارم تمومه

قاتل من اتیش این صبر منه

دیگه ازامشب خونمون بدون تو قبر منه

باز دوباره چشاتو باز کن عزیزم

منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم

پاسخ دهید

بدون دیدگاه