مداحی با التماس و گریون دلم گرفته بارون محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

مداحی حاج محمود کریمی با التماس و گریون دلم گرفته بارون 

لینک مداحی با التماس و گریون دلم گرفته بارون محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

با التماس و گریون دلم گرفته باروون

برای اذن میدون ای عمو ای عموو

با التماس و گریون دلم گرفته باروون

برای اذن میدون ای عمو ای عموو

اگر که رنگی تره خونم از خون پسرت

عمو بشین روی زمین تا بگردم دور سرت

بیا اجازه بده تا بردم جون مادرت جون مادرت

غربت تو میون ای دشمن

با التماس و گریون دلم گرفته باروون

برای اذن میدون ای عمو ای عموو

با التماس و گریون دلم گرفته باروون

برای اذن میدون ای عمو ای عموو

عشق تو چه ها نکرده با من

کرده حق لباس رزم ام به تن

نشسته پیش ام زهرا

با چشم گریون بابا

خداحافظ ای بابا ای عمو

با التماس و گریون دلم گرفته باروون

برای اذن میدون ای عمو ای عموو

با التماس و گریون دلم گرفته باروون

برای اذن میدون ای عمو ای عموو

عمو حسین عمو حسین عمو حسین عمو حسین

عمو حسین عمو حسین عمو حسین عمو حسین

عمو حسین عمو حسین عمو حسین عمو حسین

سوره توحید آیه قران حرمت سادات حرمت مهمان

پاسخ دهید

بدون دیدگاه