مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

مداحی حاج محمود کریمی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

گلچین مداحی حاج محمود کریمی گلچین مداحی محرم

لینک مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

تو دلیل دم زدن و نفس ام

که دمی به تو برسم

به نام عشق قسم

تویی همه کسم

تو دلیل دم زدن و نفس ام

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

تو دلیل دم زدن و نفس ام

که دمی به تو برسم

به نام عشق قسم

تویی همه کسم

تو دلیل دم زدن و نفس ام

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

من آن ام که ذره ذره ام

شده ام به عشق مقیم تو

تو پناه کل وجودی و من اهل..

ز خرابه های دلم زنم در آستان عظیم تو

به جهان نیامده …

به عطای دست کریم تو

شب و روز من شده آرزو

به خیال تو و حریم تو

شده است و روضه جنت ات

شرر شنیدن روضه ها

رسد از فراسوی آسمان

قتل الحسین الکربلا

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

همه صفات نفعات حسین

ملکوت بساط حسین

همه صفات نفعات حسین

ملکوت بساط حسین

قسط به ذات حسین

بهشت صراط حسین

قسط به ذات حسین

بهشت صراط حسین

دل به تو دادم

از بند عالم آزادم

دل به تو دادم

از بند عالم آزادم

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

مداحی با شهیدانت جان ما هم به قربانت

به خدای عز و جل قسم

نشوم جدا دمی از درت

ز مدح اصغرت عاجزم چه رسد به رتبه اکبرت

به تمام عمر گرفته ام

همه حاجتم ز برادرت

سر من فدای سری که شد روی نیزه در برخواهرت

رسدم ز کربلا شب جمعه روضه مادرت

که بمیرم از غم حنجرت

که سر ات شده از بدن ات حدا

شده روضه لب دخترت

قتل الحسین بکربلا

قتل الحسین بکربلا

قتل الحسین بکربلا

قتل الحسین بکربلا

با همه شهیدانت جان ما هم به قربانت

با همه شهیدانت جان ما هم به قربانت

با همه شهیدانت جان ما هم به قربانت

غم شهر و شهود وفراق زده

به دل شراره تو

همه راه چاره من به یک اشاره تو

پاسخ دهید

بدون دیدگاه