مداحی بدون اذن علی ابر نمی بارد حاج عبدالرضا هلالی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

بدون اذن علی ابر نمیبارد / بدون اذن علی نفس نمی آید

بدون اذن علی برگ نمی ریزد / بدون اذن علی دانه نمی روید

حجت الله فی الارض / زندگی بی حب علی نمی ارزه

حجت الله فی الارض / عشق آقای من یه عشق بی مرز

مداحی های شهادت امام علی (ع) عبدالرضا هلالی مداحی های حاج عبدالرضا هلالی
پاسخ دهید

بدون دیدگاه