مداحی بغض بابا وسط سفره افطار شکست حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

بغض بابا وسط سفره افطار شکست

هی فرو خورد فرو خورد و به هر بار شکست

حفظ ظاهر به خدا سخت تر از هر کاریست

چهره پیر پدر پای همین کار شکست

مداحی های شهادت امام علی (ع) محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریمی

لینک مداحی بغض بابا وسط سفره افطار شکست حاج محمود کریمی

دانلود ویدئو دانلود

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

بغض بابا وسط سفره افطار شکست

هی فرو خورد فرو خورد و به هر بار شکست

حفظ ظاهر به خدا سخت تر از هر کاریست

چهره پیر پدر پای همین کار شکست

اشک میریخت به یاد همه خاطره هاش

هق هقش زیر همین بارش رگبار شکست

استخوانی به گلو داشت ز داغ زهرا

بین چشمان ترش پیکر یک خار شکست

دخترش مستمع روضه مسکوتش شد

روضه خوان پای همین روضه اش انگار شکست

زیر لب گفت که فریاد از آن شهری که

دل من را وسط کوچه و بازار شکست

همسرم یک تنه شد حامی مظلومی من

وای از آن لحظه که بازوی طرفدار شکست

بدترین خلق خدا آمد و یک سیلی زد

آه از شدت ضربه در و دیوار شکست

داشت همراه خودش فاطمه بار شیشه

سنگ پرتاب شد و آخرش آن بار شکست

روضه فاطمه آمد به میان کوه خمید

زیر این بار قد حیدر کرار شکست

پاسخ دهید

بدون دیدگاه