مداحی به تو دل خوش کردم به تو که آقامی سید رضا نریمانی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

به تو دل خوش کردم به تو که آقامی

دلم و آوردم یه دل زهرایی

خوله حال و روزگارم پیش پات که سر بزارم

همه زندگیم و از دست سخاوت تو دارم

مداحی های امام حسن (ع) سید رضا نریمانی مداحی های سید رضا نریمانی

پاسخ دهید

بدون دیدگاه