مداحی به هر مادری که محب شماست مهدی میرداماد - صاحب
متن مداحی

به هر مادری که محب شماست شما یاد دادی مادری کردن رو

خدا خیر بده مادرهایی رو که به ما یاد دادن نوکری کردن رو

از شیر حلال بوده که سینه زن تو ام ای مادر

همیشه دعای مادر بوده که ما رو کشونده پای منبر

اونی که دعا کرد دلم رو به راه بشه

همونیه که  میگن بهشت زیر پاشه

تو آغوش آرامشه مادره که حس میکنم سایته روی سرم

من هم شک ندارم به تو می رسم با بوسیدن دست های مادرم

من به هرجا که رسیدم باید مدیون دعای مادر باشم

خاک چادر تو یادم داده باید خاک پای مادر باشم

جلو پا مادر تا عمر داری پاشو تو قلب ما هیچکی جاشو

من کم بضاعت اومدم شنیدم روضه داره دوباره علی

با چادر سیاه مادرهامون سیاهی زدیم برای روضه ات

بچه های مادرانیم اما هی قد می کشیم به پای روضه ات

توی فاطمیه نفس تازه کردیک تو این شب ها دور یه مادر می گردیم

پاسخ دهید

بدون دیدگاه