مداحی به پای پرچم سرخت چه سر ها که نیفتادن محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

به پای پرچم سرخت چه سر ها که نیوفتادن

فقط اون بنده هایی که به پات افتادن آزادن

سیاه شد رنگ پرچم الا یا اهل العالم

خدا گرفته ماتم محرم شد محرم

گلچین مداحی حاج محمود کریمی گلچین مداحی محرم

لینک مداحی به پای پرچم سرخت چه سر ها که نیفتادن محمود کریمی

دانلود ویدئو دانلود

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

به پای پرچم سرخت چه سر ها که نیوفتادن

فقط اون بنده هایی که به پات افتادن آزادن

سیاه شد رنگ پرچم الا یا اهل العالم

خدا گرفته ماتم محرم شد محرم

آقا جانم

یاد جسم بی کفنت ای وای ای وای

یاد زخمای بدنت ای وای ای وای

یاد رد پا رو تنت ای وای ای وای

با سنگ میزدنت ای وای ای وای

با یه پرچم سیاه بازم خونه ها غرق نور میشه

تو هوات زندگی هامون محیای ظهور میشه

اومده باز هوای آمادگی برای

ظهور اسم اعظم محرم شد محرم

آقا جانم

یاد خاتمِ یمنت ای وای ای وای

پاره پاره پیروهنت ای وای ای وای

روی نیزه و روی خاک ای وای ای وای

با سنگ میزدنت ای وای ای وای

برای روضه گودال میمیره نوکرت آخر

برای اون دوازده بار برای کندی خنجر

تو و گودال و زینب بدن و سم مرکب

دوباره شد مجسم محرم شد محرم

آقا جانم

وقت زیر و رو شدنت ای وای ای وای

وقت دست و پا زدنت ای وای ای وای

پیش چشم اهل حرم ای وای ای وای

با سنگ میزدنت ای وای ای وای

پاسخ دهید

بدون دیدگاه