مداحی خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده

اندر این دشت بلا آتش پرستارم شده

از آن ترسم که آتش برفروزد واویلا

درون خیمه بیمارم بسوزد

مداحی های حضرت رقیه (س) محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریمی

لینک مداحی خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده حاج محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده

اندر این دشت بلا آتش پرستارم شده

از آن ترسم که آتش برفروزد واویلا

درون خیمه بیمارم بسوزد

از آن ترسم که آتش شعله گیرد

در این خیمه رقیه ام بمیرد

از آن ترسم که آتش برفروزد

در این خیمه سه ساله ام بسوزد

خوودم دیدم غزالان حرم را واویلا

به چنگ گرگها چون می رمیدند

گهی در دامن آتش فتادند

گهی آتش به دامن می دویدند

از آن ترسم که آتش برفروزد واویلا

در این خیمه رقیه ام بمیرد

خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده

اندر این دشت بلا آتش پرستارم شده

پاسخ دهید

بدون دیدگاه