مداحی دست مرا بگیر بی دست کربلا محمدرضا طاهری - صاحب
متن مداحی

دست مرا بگیر بی دست کربلا

ای آخرین امید در باغ آرزو

دارد شفاعتت دست تو آبرو

دل در هوای تو، برق صفای تو

باشد همیشه دل زیر لبای تو

بر پای عشق تو گشته دلم اسیر

بی دست کربلا دست مرا بگیر

پاسخ دهید

بدون دیدگاه