مداحی سایه ات از سر من رفت سرم درد گرفت منصور ارضی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

دانلود مداحی حاج منصور ارضی سایه ات از سر من رفت سرم درد گرفت

لینک مداحی سایه ات از سر من رفت سرم درد گرفت منصور ارضی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

سایه ات از سر من رفت سرم درد گرفت

جگرم بودی ورفتی جگرم درد گرفت

تکیه گاهم شدی و تکیه به تومی کردم

در نبودت سپرمن سپرم درد گرفت

قوت قلب وخوشی دل دخترپدر است

بی توای ریشه یِ من برگ وبَرَم دردگرفت

حرمتی داشتی و حرمت من دست نخورد

حرمتت نیست که اینگونه پرم درد گرفت

کوچه ها بعد تو جای گذر زنها نیست

صورتم در جریان گذرم درد گرفت

باخبر هستی ازاین غم که دو دستی خوردم

گونه ام خورد به دیوار وسرم درد گرفت

خبرش آمده که پیش حسنم افتادم

مثل من صورت سرخ پسرم درد گرفت

تا توبودی در این خانه به لگد باز نشد

بی تو در باز شداما کمرم دردگرفت

تن من پشت درافتاد و در روی تنم

کمترم سوخت ولی بیشترم درد گرفت

پاسخ دهید

بدون دیدگاه