مداحی شدی پاره پاره حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

شدی پاره پاره

قصیده، غزل، مثنوی، چار پاره

سراسیمه گودال، برای تو شد بام دارالعماره

شدی مثل تسبیح

مداحی های محرم محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریمی

لینک مداحی شدی پاره پاره حاج محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

شدی پاره پاره

قصیده، غزل، مثنوی، چار پاره

سراسیمه گودال، برای تو شد بام دارالعماره

شدی مثل تسبیح

گرفته زمین، با تنت استخاره

ناله زدی

حسین میا به کوفه

داد زدی، کوفه وفا نداره

و زخمِ تنت را؛ شمرده ست نیزه

ستاره ستاره

سرت را بریدند

که از گوش کنده شود گوشواره

که آغوش زینب، برای رقیه شود راه چاره

که بر بام باشد

به یک کاروان کوفه گرم نظاره

ناله زدی حسین میا به کوفه

داد زدی کوفه وفا نداره

و زخمِ تنت را، شمرده ست نیزه

ستاره ستاره

سرت را بریدند

که از گوش کنده شود گوشواره

که آغوش زینب، برای رقیه شود راه چاره

که بر بام باشد

به یک کاروان کوفه، گرم نظاره

که باشیم عمری عزادار انگشت های اشاره

سرت، روی نیزه

تنت را جویده، دهان قناره

شدی پاره پاره، دوباره دوباره، دوباره دوباره

ناله زدی حسین میا به کوفه
داد زدی کوفه وفا نداره

پاسخ دهید

بدون دیدگاه