مداحی شعر اول به احترام علی سید رضا نریمانی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

شعر اول به احترام علی

میکند سجده بر مقام علی

هرچه دارد به جز خدایی را

کرده یکجا خدا به نام علی

مداحی های شهادت امام علی (ع) رضا نریمانی مداحی های سید رضا نریمانی
پاسخ دهید

بدون دیدگاه