مداحی شوریده و شیدای توام شیرینی رویای منی حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

شوریده و شیدای توام / شیرینی رویای منی

تا به قیامت پای توام / دین منی دنیای منی آقای منی

آه با شهیدان تو یا حسین / آه بر سر خان تو یاحسین

آه به دلم حسرت کربلا

مداحی های محرم محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریمی

لینک مداحی شوریده و شیدای توام شیرینی رویای منی حاج محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

شوریده و شیدای توام

شیرینی رویای منی

تا به قیامت پای توام

دین منی دنیای منی آقای منی

آه با شهیدان تو یا حسین

آه بر سر خان تو یاحسین

آه به دلم حسرت کربلا

آه کربلا کربلا کربلا

آه کربلا کربلا کربلا

حسین حسین حسین

فانی در ذات احدی

جان ابوفاضل مددی

فانی در ذات احدی

جان ابوفاضل مددی

عاشق عشق ناب توام

صاحب من ارباب منی، آقای منی

فانی در ذات احدی، جان ابوفاضل مددی

عاشق عشق ناب توام

صاحب من ارباب منی

آقای منی آقای منی آقای منی

آه ساکن کربلا یاحسین

آه خاک کویت شفا یاحسین

آه به دلم حسرت کربلا

آه کربلا کربلا کربلا

شوریده و شیدای توام

شیرینی رویای منی

تا به قیامت پای توام

دین منی دنیای منی آقای منی

آه با شهیدان تو یا حسین

آه بر سر خان تو یاحسین

آه به دلم حسرت کربلا

آه کربلا کربلا کربلا

در شب ظلمت ماه منی

دلیل عشقی راه منی

نماز روحم سوی تو

قبله ی من محراب منی آقای منی

در شب ظلمت ماه منی

دلیل عشقی راه منی

نماز روحم سوی تو

قبله ی من محراب منی

آقای منی آقای منی آقای منی

آه آیینه ی خدا

آه شهیدازتن سر جدا

آه دلیل عزت کربلا

آه کربلا کربلا کربلا

شوریده و شیدای توام

شیرینی رویای منی

تا به قیامت پای توام

دین منی دنیای منی آقای منی

پاسخ دهید

بدون دیدگاه