مداحی طعم عسل قاسمه قاسم کربلایی وحید شکری

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

طعم عسل قاسمه قاسم / ضرب المثل قاسمه قاسم

تا که به میدون میزنه آقا / همچو اجل قاسمه قاسم

ان تنکرونی فاناابن الحسن / یال العجب از زور و بازوی او

مداحی های حضرت قاسم (ع) وحید شکری مداحی های کربلایی وحید شکری

لینک مداحی طعم عسل قاسمه قاسم کربلایی وحید شکری

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

طعم عسل قاسمه قاسم

ضرب المثل قاسمه قاسم

تا که به میدون میزنه آقا

همچو اجل قاسمه قاسم

ان تنکرونی فاناابن الحسن

یال العجب از زور و بازوی او

فرزند شیر جمل است این پسر

چون تیغ بران خم ابروی او

ازرق شکن قاسم/شیر حسن قاس

من نوکرت هستم/ای شاه من قاسم

یا قاسم ابن الحسن

علی تبار قاسمه قاسم

با اقتدار قاسمه قاسم

کوه شجاعت تو دل میدون

یکه سوار قاسمه قاسم

یک لشکری را بدرد اخم او

دشمن شکار غضب چشم او

فی نفسه جان داد و به پایت فتاد

هرکس که دیده دمی از خشم او

مرد خطر قاسم/ای با جگر قاسم

از مرز قدرت تو/کردی گذر قاسم

یا قاسم ابن الحسن

پاسخ دهید

بدون دیدگاه