مداحی علم اگر از دست علمدار زمین نمیخورد مهدی اکبری

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

مداحی حاج مهدی اکبری علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد

مجموعه آرشیو حاج مهدی اکبری

لینک مداحی علم اگر از دست علمدار زمین نمیخورد مهدی اکبری

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد، دگر کسی به زیر تازیانه ها نمی مرد

چون کمر بهر طواف عشق بست، در طواف اولش افتاد دست

دور دوم در مصاف دلبرش، از بدن افتاد دست دیگرش

دور سوم خون به جای اشک خورد، تیر دشمن آمد و بر مشک خورد

دور چهارم داشت عزم ترک سر، کرد پیش تیر چشمش را سپر

علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد، دگر کسی به زیر تازیانه ها نمی مرد

دور پنجم از عمود آهنین، گشت سرو قامتش نقش زمین

گشت در دور ششم از تیغ تیز، قطعه قطعه عضو عوضش ریز ریز

دور هفتم داده بود از کف قرار، خیشتن را دید در آغوش یار

شد سرا تا پا زخم پیکرش، دید زهرا را به بالای سرش

با زبان حال میگفتش بتول، آفرین عباس من حجت قبول

علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد، دگر کسی به زیر تازیانه ها نمی مرد

پاسخ دهید

بدون دیدگاه