لینک مداحی کوه به ناله آمده محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

سنگ به سنگ سنگ زده

تا شده شستشو به خون

روی خدا نمای تو

حسینم وای حسینم وای

فدای جای پیکرت

بعد بریدن سرت

از چه دگر بریده شد

دست گره گشای تو

حسینم وای

ای که تمام عالم است

ناز کشیده از غمت

عنایتی که میثمت

عنایتی که نوکرت

سر شکند به پای تو

پاسخ دهید

بدون دیدگاه