مداحی کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند محمود کریمی

لینک کوتاه مداحی : لینک کوتاه مداحی :

کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند / کیست که جبریل عشق آمده پر بشکند

کیست که بازار او بزم شکر بشکند / لحظه‌ی تحویل اوست دور قمر بشکند

هیج تعجب مکن کعبه اگر بشکند / آمده خاک نجف قیمت زر بشکند

مداحی های امام علی (ع) محمود کریمی مداحی های حاج محمود کریمی

لینک مداحی کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

متن مداحی

کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند

کیست که جبریل عشق آمده پر بشکند

کیست که بازار او بزم شکر بشکند

لحظه‌ی تحویل اوست دور قمر بشکند

هیج تعجب مکن کعبه اگر بشکند

آمده خاک نجف قیمت زر بشکند

حرف غزل را مزن بحر مطنطن بخوان

جان رجز را بکش شعر مدون بخوان

مدح علی را فقط از لب دشمن بخوان

حیرت مردان ببین وصف تهمتن بخوان

مرکب طفلش بگو مرد یل افکن بخوان

شاه به کوی گداش تاج به سر بشکند

بر در حیدر بکوب یکسره هی در بکوب

بر روی این آستان عشق کن و سر بکوب

حلقه‌ی این در بگیر مثل پیمبر بکوب

نام علی را به دل با قلم زر بکوب

بر روی دُر نجف , حضرت حیدر بکوب

فاطمه گفته است تا چشم نظر بشکند

ضربه‌ی شمشیر کیست بر تن بسیارها

چرخش تیغ دو دم کرده تلنبارها

وقت فرار است وای آمده کرارها

لشکری از عمرو عاص لشکر سرداها

رفت و بجا مانده است از همه شلوارها

زیر قدمهای او کوه و کمر بشکند

آی جماعت نظر بر درخیبر کنید

ضرب یدالله را خورده و از بر کنید

ضربه‌ی عباس را چند برابر کنید

یا‌که همه خویش را بنده‌ی قنبر کنید

یا‌که همه در روید مقنعه بر سر کنید

قبل رجز خوانی‌اش هرچه سپر بشکند

از ازل آوازه‌اش از همه دوران گذشت

بر لب نوح آمد و نوح ز طوفان گذشت

گفت علی یوسف و از شب زندان گذشت

کرد توسل به او محنت کنعان گذشت

جان پیمبر شد و آمد و از جان گذشت

دوش نبی رفت تا بت به تبر بشکند

گاه نشسته است با میثم خرما فروش

گاه شده چاه کن برزگری سخت کوش

گاه کشد نیمه شب بار یتیمان به دوش

بارِ زنی می‌کشد طعنه‌ی او هم به گوش

این که فقط با نمک نان جوین کرده نوش

فاطمه از گریه‌اش وقت سحر بشکند

پاسخ دهید

بدون دیدگاه