مولودی ای عطر شکوفه ی بهارانم علی محمود کریمی

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

مولودی حاج محمود کریمی ای عطر شکوفه ی بهارانم علی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

لینک مولودی ای عطر شکوفه ی بهارانم علی محمود کریمی

متن مولودی

ای عطر شکوفه بهارانم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

ای آیه به آیه، آیه قرآنم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

جاری است می تو بین شریانم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

در لشکر عشق تحت فرمانم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

ذکر همه دانه های تسبیح ام علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

ذکر تو شده کل مفاتیح ام علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

ای علت تابش مساوی ام علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

بر روز الس عهد و پیمان ام علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

حق جلوه گر است بین مشکات علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

سر در نمیاوریم از ذات علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

عالم همه تشنه ملاقات علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

من سر سفره تو مهمانم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

شد غرق تمام فتنه در علم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

نشهت دارد همه چیز از علم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

شد سینه من لبالب از سلم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

بی تابی و من آینه گردانم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

من مست می حدیث مولاکم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

تو هستی ابوترابو و من خاکم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

از مدح تو عاجز است، ادراکم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

هیچ چیز از تو و مدح تو نمی دانم علی

ای جانم علی، جانم علی، ای جانم علی

فرمانده ای و امیر پاینده علی

در کشور عشق دست بخشنده علی

بر گردن زلف تیغ برنده علی

من بر عهد خویش می مانم علی

علی علی علی علی علی علی

علی علی علی علی علی علی

علی علی علی علی علی علی

علی علی علی علی علی علی

پاسخ دهید

بدون دیدگاه