مولودی حیدر همه عاشق و تویی دلبر سید مجید بنی فاطمه

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

مولودی سید مجید بنی فاطمه حیدر همه عاشق و تویی دلبر

متن کوتاه:

حیدر همه عاشق و تویی دلبر / حیدر همه امت و تویی رهبر

حیدر تویی اول و تویی آخر / حیدر تو قیامتی تویی محشر

حیدر تویی آبروی پیغمبر / حیدر تویی فرق مومن و کافر

مولودی های سید مجید بنی فاطمه

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

لینک مولودی حیدر همه عاشق و تویی دلبر سید مجید بنی فاطمه

دانلود ویدئو دانلود
پاسخ دهید

بدون دیدگاه