مولودی خورشید کم کم میره پشت ابرا سید رضا نریمانی

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

خورشید کم کم میره پشت ابرا / وقتی که میتابه ماه زهرا

تشنه تو شهر قم میشه سیراب / چون دریا اومده سمت صحرا

نسیم خدا دوباره وزید / یکبار دیگه فاطمه رسید

مولودی های ولادت امام رضا (ع) رضا نریمانی مولودی های سید رضا نریمانی
پاسخ دهید

بدون دیدگاه