مولودی عزیز عالم اومده شرف عالم اومده سید مجید بنی فاطمه

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

مولودی سید مجید بنی فاطمه عزیز عالم اومده شرف عالم اومده

متن کوتاه:

عزیز عالم اومده / شرف آدم اومده

مجده میدن فرشته ها / نبی خاتم اومده

تو بهشت به رو نمای پیامبر / پیچیده طنین الله اکبر

اومده حبیب و دلبر حیدر

مجموعه آرشیو سید مجید بنی فاطمه مولودی های سید مجید بنی فاطمه
پاسخ دهید

بدون دیدگاه