مولودی مثل آسمون میباره محمود کریمی

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

لینک مولودی مثل آسمون میباره محمود کریمی

متن مولودی

مثل آسمون میباره، مثل دریا بی قراره

بیچاره دلم… بیچاره دلم

این دلو ماجرای عشق، میبره پا به پای عشق

میبره به زیارت کوچه پس کوچه های عشق

دل میشه پر از طوفان، وقت پابوس سلطان

بیچاره دلم… بیچاره دلم

امشب بیداره دلم، آروم نداره دلم

مثل آسمون میباره، مثل دریا بی قراره

بیچاره دلم… بیچاره دلم

کسی که راهی جنونه، زیاد تو دنیا نمیمونه

نماز وصفشو میخونه با نغمه نقاره خونه

پاک حساب دلم، باز کتاب دلم

مثل دشت لاله زاره، مثل ابرای بهاره

خراب دلم… خرابه دلم

ساحل قدیم تو ام، زائر حریم تو ام

از ازل دخیل تو، دستای کریم تو ام

از همه جدا با تو، مهمون خدا با تو

بیچاره دلم… بیچاره دلم

تو دل ربایی بی رقیبه، ارادت ها بهش عجیبه

ایرونیا مهمون نوازن، کی گفته که آقا غریب

هستی امید دلم، جز تو ندیده دلم

روی گنبد ستاره، روی قله ی مناره

پریده دلم… پریده دلم

از همه بریده منم، عشق تو خریده منم

وقتی تو باشی ضامنم، آهوی رمیده منم

قلب من طلاس با تو، خاک کربلاس با تو

بیچاره دلم… بیچاره دلم

پاسخ دهید

بدون دیدگاه