مولودی من هوایی یارم – حاج محمود کریمی

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

مولودی من هوایی یارم حاج محمود کریمی

من هوایی یارم / در هوای دیدارم

از قبیله ی درد و از اهالی عشق و عشق دلبری دارم

مولودی های حاج محمود کریمی مولودی های ولادت امام حسین (ع) محمود کریمی
پاسخ دهید

بدون دیدگاه