مولودی نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین محمود کریمی - صاحب

مولودی نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین محمود کریمی

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

مولودی حاج محمود کریمی نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین

متن کوتاه:

نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین

رسول خاتم اومد و شمس هدی جد حسن جد حسین

ماه سر به خاک میزنه / یاد سینه چاک میزنه

شمس ال ضحی بدر الدوجا

مولا مولا یا اباالزهرا

شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 98

مجموعه آرشیو حاج محمود کریمی مولودی های حاج محمود کریمی
پاسخ دهید

بدون دیدگاه