مولودی نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین محمود کریمی

لینک کوتاه مولودی : لینک کوتاه مولودی :

مولودی حاج محمود کریمی نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین

متن کوتاه:

نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین

رسول خاتم اومد و شمس هدی جد حسن جد حسین

ماه سر به خاک میزنه / یاد سینه چاک میزنه

شمس ال ضحی بدر الدوجا

مولا مولا یا اباالزهرا

شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 98

مولودی های حاج محمود کریمی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

لینک مولودی نیّر اعظم اومدو نور خدا دمیده شد در عالمین محمود کریمی

دانلود ویدئو دانلود
پاسخ دهید

بدون دیدگاه