مطالب دسته روضه امام هادی حاج امیر کرمانشاهی
مداحی ها ، مولودی ها ، ادعیه و مناجات و سخنرانی ها
روضه باز هم آیه بخوان راه به ما یاد بده حاج امیر کرمانشاهی

روضه باز هم آیه بخوان راه به ما یاد بده حاج امیر کرمانشاهی