مداحی حاج مهدی اکبری - صاحب
مطالب دسته مداحی حاج مهدی اکبری
مداحی ها ، مولودی ها ، ادعیه و مناجات و سخنرانی ها
مداحی نگو که جای خالی ندارم حاج مهدی اکبری

مداحی نگو که جای خالی ندارم حاج مهدی اکبری

۰۱ آبان ۱۳۹۸
267
مداحی قدم قدم راه بیا با نوحه و آه بیا حاج مهدی اکبری

مداحی قدم قدم راه بیا با نوحه و آه بیا حاج مهدی اکبری

۰۱ آبان ۱۳۹۸
176
مداحی کاش آقا منم غلامت بودم حاج مهدی اکبری

مداحی کاش آقا منم غلامت بودم حاج مهدی اکبری

۰۱ آبان ۱۳۹۸
130
مداحی باز داره اربعین میاد حاج مهدی اکبری

مداحی باز داره اربعین میاد حاج مهدی اکبری

۰۱ آبان ۱۳۹۸
114
مداحی دوباره اربعین شد و گریم میگیره حاج مهدی اکبری

مداحی دوباره اربعین شد و گریم میگیره حاج مهدی اکبری

۳۰ مهر ۱۳۹۸
573
مداحی صدام چرا به تو نمیرسه حاج مهدی اکبری

مداحی صدام چرا به تو نمیرسه حاج مهدی اکبری

۳۰ مهر ۱۳۹۸
440
مداحی تو رفتی و هر روز برا من عاشورا حاج مهدی اکبری

مداحی تو رفتی و هر روز برا من عاشورا حاج مهدی اکبری

۳۰ مهر ۱۳۹۸
288
مداحی تا عرض حاجت کردم گریه تو روضت کردم حاج مهدی اکبری

مداحی تا عرض حاجت کردم گریه تو روضت کردم حاج مهدی اکبری

۱۹ مهر ۱۳۹۸
215
مداحی یا رب الحسین بحق الحسین حاج مهدی اکبری

مداحی یا رب الحسین بحق الحسین حاج مهدی اکبری

۱۷ مهر ۱۳۹۸
206
مداحی یه سال دیگه گذشت و قسمتم شده حاج مهدی اکبری

مداحی یه سال دیگه گذشت و قسمتم شده حاج مهدی اکبری

۱۷ مهر ۱۳۹۸
123
مداحی به اذن زهرا مادرت میپوشم رخت ماتم حاج مهدی اکبری

مداحی به اذن زهرا مادرت میپوشم رخت ماتم حاج مهدی اکبری

۱۶ مهر ۱۳۹۸
87