مداحی سید مجید بنی فاطمه - صاحب
مطالب دسته مداحی سید مجید بنی فاطمه
مداحی ها ، مولودی ها ، ادعیه و مناجات و سخنرانی ها
مداحی پیراهن سیاه خدانگهدار سید مجید بنی فاطمه

مداحی پیراهن سیاه خدانگهدار سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
402
مداحی گریه ی هر شب سلام و علیک سید مجید بنی فاطمه

مداحی گریه ی هر شب سلام و علیک سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
160
مداحی اشک آسمون روون شده سید مجید بنی فاطمه

مداحی اشک آسمون روون شده سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
148
مداحی قلب من به شوق اسم تو تپیده سید مجید بنی فاطمه

مداحی قلب من به شوق اسم تو تپیده سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
207
مداحی سیدنا صاحبنا العجل سید مجید بنی فاطمه

مداحی سیدنا صاحبنا العجل سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
807
مداحی کجایید ای شهیدان خدایی سید مجید بنی فاطمه

مداحی کجایید ای شهیدان خدایی سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
432
مداحی من مزه ی عشق و میچشم سید مجید بنی فاطمه

مداحی من مزه ی عشق و میچشم سید مجید بنی فاطمه

۱۵ آبان ۱۳۹۸
152
مداحی جگرم پاره شد از زهر کجایی پسرم بنی فاطمه

مداحی جگرم پاره شد از زهر کجایی پسرم بنی فاطمه

۱۳ آبان ۱۳۹۸
96
مداحی رسیدم به شب های تو سید مجید بنی فاطمه

مداحی رسیدم به شب های تو سید مجید بنی فاطمه

۱۳ آبان ۱۳۹۸
66
مداحی اگر غریب ندیدی یه سر برو مدینه سید مجید بنی فاطمه

مداحی اگر غریب ندیدی یه سر برو مدینه سید مجید بنی فاطمه

۱۲ آبان ۱۳۹۸
84
مداحی آمدم امشب حرم با پدر و مادرم سید مجید بنی فاطمه

مداحی آمدم امشب حرم با پدر و مادرم سید مجید بنی فاطمه

۱۲ آبان ۱۳۹۸
183
مداحی منو ببخش اگه کم اسمتو بردم اگه کم غصه تو خوردم بنی فاطمه

مداحی منو ببخش اگه کم اسمتو بردم اگه کم غصه تو خوردم بنی فاطمه

۱۱ آبان ۱۳۹۸
101
1 2 3 12