مطالب دسته مداحی محرم امیر کرمانشاهی
مداحی ها ، مولودی ها ، ادعیه و مناجات و سخنرانی ها
مداحی بدم الغریب کربلا بک یا الله حاج امیر کرمانشاهی | شور

مداحی بدم الغریب کربلا بک یا الله حاج امیر کرمانشاهی | شور

مداحی کربلا خونمه ای که توی قلبم خونه داری امیر کرمانشاهی | شور

مداحی کربلا خونمه ای که توی قلبم خونه داری امیر کرمانشاهی | شور

مداحی خودم دیدم تو رو لب تشنه میکشتن امیر کرمانشاهی | شور

مداحی خودم دیدم تو رو لب تشنه میکشتن امیر کرمانشاهی | شور

مداحی با چشمای خیسم نامه می نویسم کربلایی امیر کرمانشاهی

مداحی با چشمای خیسم نامه می نویسم کربلایی امیر کرمانشاهی

مداحی هر کس که سینه میزند گویی عبادت میکند امیر کرمانشاهی

مداحی هر کس که سینه میزند گویی عبادت میکند امیر کرمانشاهی

مداحی عشق بی نظیری حسین ذکرمه امیری حسین امیر کرمانشاهی

مداحی عشق بی نظیری حسین ذکرمه امیری حسین امیر کرمانشاهی

مداحی تنگه غروبه بالای گودال خواهری سینه میکوبه امیر کرمانشاهی

مداحی تنگه غروبه بالای گودال خواهری سینه میکوبه امیر کرمانشاهی