مطالب دسته مداحی محرم سید مجید بنی فاطمه
مداحی ها ، مولودی ها ، ادعیه و مناجات و سخنرانی ها
مداحی یا حبیبی و معتمدی با دلم همیشه راه اومدی مجید بنی فاطمه

مداحی یا حبیبی و معتمدی با دلم همیشه راه اومدی مجید بنی فاطمه

مداحی مثل بارون برا غم تو ارباب می بارم سید مجید بنی فاطمه

مداحی مثل بارون برا غم تو ارباب می بارم سید مجید بنی فاطمه

مداحی اشک مهتاب چکید  ماه بر چهره شب می ‌تابید سید مجید بنی فاطمه

مداحی اشک مهتاب چکید ماه بر چهره شب می ‌تابید سید مجید بنی فاطمه

مداحی خدا رحمتش کنه کسی رو که اسمت و گفت و زیر خاکه بنی فاطمه

مداحی خدا رحمتش کنه کسی رو که اسمت و گفت و زیر خاکه بنی فاطمه

مداحی همره اهل حرم خون خدا رسیده به کربلا سید مجید بنی فاطمه

مداحی همره اهل حرم خون خدا رسیده به کربلا سید مجید بنی فاطمه

مداحی اینکه از غم تو پیر، اینکه دورمو دلگیرم سید مجید بنی فاطمه

مداحی اینکه از غم تو پیر، اینکه دورمو دلگیرم سید مجید بنی فاطمه

مداحی جان هر شیعه به قربان اباعبدالله سید مجید بنی فاطمه

مداحی جان هر شیعه به قربان اباعبدالله سید مجید بنی فاطمه